Liity Siltalan ystävät -listalle ja saat alennuksia kirjoista

Verkkokaupan rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Siltala Kustannus Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.12.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Siltala Kustannus Oy, Suvilahdenkatu 7, 00500 Helsinki.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Arto Forsten, [email protected]

3. Rekisterin nimi

Siltala Kustannus Oy:n verkkokaupan rekisteri- ja tietosuojaseloste.

4. Oikeusperuste, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja kerättävät tiedot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa ostosten tekeminen verkkokaupassa sekä yhteydenpito asiakkaisiin ongelmatilanteissa. Tarkoituksena on myös pystyä tietojen avulla kehittämään verkkokaupan palveluita ja markkinointia.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen teon yhteydessä.

Kauppaan kirjautuneista henkilöistä voidaan tallentaa seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, maa, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköpostiosoite, tilauksen kommentit, rekisteröitymispäivämäärä, viimeinen kirjautuminen, ostotilaukset ja maksutapa.

Muita asiakkaaseen liittyviä, järjestelmään tallentuvia teknisempiä tietoja ovat IP-osoite, tilauksen kellonaika ja maantieteellinen sijainti.

Asiakkaan maksutiedot, kuten esimerkiksi luottokortin numerot, eivät tallennu Siltalan Kustannuksen verkkokauppaan. Maksutapahtumat tehdään Paytrailin palvelussa.

5. Tietosuoja

Verkkokauppaan on pääsy vain kauppaa ylläpitävillä Siltala Kustannus Oy:n työntekijöillä. Asiakastietoja säilytetään suojatussa tietokannassa. Asiakasrekisteri on ehdottomasti luottamuksellinen. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille, kuten Kirjavälitys Oy:lle, vain palvelun tuottamiseen liittyen (esimerkiksi toimitukset ja mahdollinen perintä). Kolmansia osapuolia sitoo salassapitovelvollisuus samalla tavalla kuin Siltalan työntekijöitä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

7. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

8. Evästeiden käyttö

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Evästeistä käytetään verkkokaupassa palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä, esimerkiksi mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan, joka kerta uudelleen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.