“– – Tennisesseissä lukija saa ottaa ulkopuolisen roolin. Wallace oli niin lumoutunut tennisharrastaja, että sivustaseuraajan roolin omaksuu mielellään. Asiantuntijuus ei ole Wallacen esseissä lainkaan ylimielistä vaan sangen inklusiivista. – – Suomennoksessa ei ole moitteen sijaa. Wallacen reportaasikirjoittamisessa tulevat tutuksi paitsi lukuisat alaviitteet, myös rohkeasti ulkonäköön keskittyvä kuvailu, joka yhtenä piirteenä nostaa esseitä aiheitaan suuremmiksi ja oppikirjamateriaaliksi.” – Arttu Seppänen, Helsingin Sanomat